Kultura

Boże Ciało – uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa – to jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim, zapoczątkowane w 1247 r. w Liege we Francji. Pierwsza informacja o uroczystym obchodzeniu Bożego Ciała w Polsce pochodzi z diecezji krakowskiej z 1320 r. Niemal od początku Święto łączyło się z procesją, będącą głównie adoracją Jezusa Chrystusa pod postacią hostii. Wkrótce jednak, bo już w XV wieku modlitwę wielbiącą uzupełniono o proszalną. Świętu nadano, bowiem także charakter prośby o pogodę, urodzaj, odsunięcie klęsk żywiołowych. Wtedy też wprowadzono zwyczaj czytania lub śpiewania początków ewangelii przy czterech ołtarzach. Był on i jest nadal praktykowany w

Program koncertu podczas  Bożego Ciała 4.06.2015 r. (scena na Nowym Rynku, godz.14.00)   14:00-14:30 Zespół Folklorystyczny „MASOVIA” 14:40-15:20 Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „KODERKI„ 15:20-15:50 Zespół Śpiewaczy „KSINZOKI” 16:00-16:40 Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „KODERKI” 16:50-17:20 Zespół Pieśni i Tańca „BLICHOWIACY” 17:30-18:00 Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”